• Dynamisk Avbrottsfri kraft KSSB 400 kVA;
  • >

Produkter

 

Poweron har ett brett program av storlekar gällande
reservkraft och avbrottsfri kraft.

 
     

Stationära aggregat

Containeraggregat

Dynamisk avbrottsfri kraft

Vi hjälper till med beräkning och konstruktion innan
installation med avslutande idrifttagning

Utrymmen i befintliga byggnader är mer och mer värdefulla.
En nyckelfärdig containerlösning med storlekar upp till 1600 kVA
kan vara lösningen
Poweron installerar och servar anläggningar från
Euro-Diesel gällande "No-Break KS" med avbrottsfria
anläggningar mellan 50-2500 kVA i singeldrift
Bilden visar installation av
800 kVA aggregat, Solna
Containeraggregat
400 kVA, Uppsala
Dynamisk Avbrottsfri kraft
KSSB 400 kVA