• Dynamisk Avbrottsfri kraft KSSB 400 kVA;

Service

 

Poweron tecknar serviceavtal i olika omfattning
för installerade anläggningar, några av våra kunder

 

 
Akademiska Sjukhuset
 

Fabege

Läkemedelsverket
Humlegården Akademiska Hus Castellum
SCB Statens Fastighetsverk Värmdö kommun