• Dynamisk Avbrottsfri kraft KSSB 400 kVA
  • Kraftstation, kontrollpanel
  • Reservkraft 175 kVA
  • Infasningar-generatorer,-fartyg
  • Installation-Sydafrika
  • Krossanläggning-NCC

Välkommen till Poweron

   

Med lång erfarenhet av reservkraftanläggningar inom och  och utom landets gränser ser vi till att Du får en säker kraftförsörjning.

 

 

NorrtäljeSjukhus,
Reservkraftbyggnad

 

 

 

 

 

Svenska Ambassaden,
Brasilia 

Svenska Ambassaden, Pretoria

 

 

 

 

 

 


Ångströmlaboratoriet, Uppsala


Powerstation, Yemen
 

 

 

 

 


Arstaverket Norrtälje